Orthognathic chirurgie Brugge – Dental orthognathic chirurgie Brugge, België

Orthognathische chirurgie

Orthognathische chirurgie

De operatieve correcties van het maxillo-faciale skelet en desgevallend de omgevende weke delen hebben tot doel om zoveel mogelijk de normale anatomie, de normale relaties tussen de kaakbeenderen en de rest van het aangezichtsschedel te verkrijgen. Gelijktijdig wordt een goede occlusie tussen boven- en onderkaak nagestreefd.

De meeste indicaties tot de chirurgische correctie van een dento-faciale disharmonie kunnen teruggebracht worden tot een combinatie van functionele en psychosociale aard. De indicaties van functionele aard bestaan uit een malocclusie die met orthodontische behandeling alleen niet kan gecorrigeerd worden, problemen in de kauwfunctie en de spraak. Uiteraard mag het belang van de esthetische verbetering niet vergeten worden.

De drie grote groepen in de occlusie in sagittale zin zijn geklasseerd volgens Angle.
Deze betrekt zich op de relatie tussen hoektanden en eerste molaren in de onderkaak en bovenkaak. De Angle klasse-I is een normale occlusie, klasse-II bestaat wanneer de onderkaak te veel naar achteren ligt tegenover de bovenkaak, en klasse-III wanneer de onderkaak teveel naar voren of de bovenkaak teveel naar achteren ligt.

Vertikaal heeft men een normale groei, een overgroei van de bovenkaak in verticale zin met een tandvleeslach en lipincompetentie of een tekort aan verticale groei van de bovenkaak waardoor de tanden bovenaan niet zichtbaar zijn.

Na de orthodontische voorbereidende fase worden de kaakosteotomieën verricht. Deze bestaan uit verschuivingen van de bovenkaak, onderkaak en desgevallend de kin. In de bovenkaak wordt klassiek een Le Fort-I osteotomie verricht, welke verloopt in het bot van de bovenkaak aan de apertura pyriformis en de sinus maxillaris. De onderkaak wordt bilateraal sagittaal gesplitst in zijn opstijgende tak, zodat er zeer goed botcontact behouden blijft na de kaakverschuiving.

Deze beide osteotomieën kunnen eenvoudig gecombineerd worden en het is mogelijk om gelijktijdig nog andere bijkomende correcties te verrichten.
Enkele mogelijke combinaties zijn: zygoma sandwich osteotomie, neuscorrecties aan de neustip of aan de neuspiramide, faciale liposuctie of liposculptuur, contourering van de kaakhoek, plaatsen van implantaten, face lift, ooglidcorrecties, ...

Een belangrijke vooruitgang is geboekt door het gebruik van osteosynthesemateriaal waardoor er geen intermaxillaire immobilisatie (op elkaar fixeren van de kaken d.m.v. de tanden) meer nodig is.

Waar de planning van deze ingrepen vroeger tweedimensionaal gebeurde in het sagittale vlak, gebeurt die nu frequent 3D met CADCAM modellen aan de hand van Cone Beam CT beelden.

De gemiddelde hospitalisatie is 1 of 2 dagen postoperatief. Aanvankelijk dienen de patiënten zachte voeding tot zich te nemen, maar na een viertal weken kunnen ze weer eten zoals tevoren.

Deze kaakverschuivingen zijn stabiel, enkel bij een bepaald groeipatroon ziet men dat na protrusie van de onderkaak, deze iets kan terugzakken (10 %).

Sinds 1997 worden de kaken ook transversaal gecorrigeerd. Vroeger werden er frequent tanden verwijderd om alle tanden mooi in de tandenrij te brengen, maar nu wordt veel gebruik gemaakt van distractie om de bovenkaak en minder frequent de onderkaak te verbreden.
In de bovenkaak spreekt men dan van TPD of transpalatale distractie en in de onderkaak van TMD of transmandibulaire distractie. Hierbij wordt een fractuurlijn in de kaak gelegd en na de initiële heling wordt de kaak verbreed (desgevallend verlengd) over de fractuur.

 

De bovenstaande informatie is het advies van de artsen van de afdeling Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, AZ Sint Jan Brugge, België en niet noodzakelijk de mening van de specialiteit als geheel.

 • Contacten

 • AZ Sint-Jan Brugge
 • Ruddershove 10
 • 8000 Brugge
 • Tel.: 0032/50.45.22.60
 • Fax: 0032/50.45.22.79
 • E-mail:
 • maxfac@azsintjan.be
 •  

 • Praktijk Tilleghem
 • Torhoutse Steenweg 352
 • 8200 Sint-Michiels
 • Tel: 0032/50.40.75.00
 • Fax: 0032/50.40.75.07
 • E-mail:
 • info@praktijktilleghem.be
 •  

 •           ZorgSaam Oostburg
 •           Pastoor van Genklaan 6
 •           4501 AJ Oostburg
 •           Tel: 0031/1174.59.000
 •           Fax: 0031/1174.54.015
 •           E-mail:
 •           kaakchirurgie@zzv.nl
 •  

 •           ZorgSaam Terneuzen
 •           Wielingenlaan 2
 •           4535 PA Terneuzen
 •           Tel: 0031/1156.77.140
 •           Fax: 0031/1156.77.097
 •           E-mail:
 •           kaakchirurgie@zzv.nl
 •  

 •           Nr. I. Children Clinic
 •           Bókay János u. 53-54
 •           1083 Boedapest
 •           Tel: 0036/(1) 334-3743