Preprothetische chirurgie Brugge – Dental preprothetische chirurgie Brugge, België

Preprothetische chirurgie

Preprothetische chirurgie

Patiënten die lange tijd edentaat zijn vertonen een atrofie van hun kaakbeenderen. Hierdoor is er soms gebrek aan retentie voor de prothese. Er bestaat de mogelijkheid om voldoende stabiliteit voor de prothese te verkrijgen door implantaten. Indien er echter te weinig bot aanwezig is voor een implantaat, kan het vereist zijn om in eerste instantie de hoeveelheid bot te verhogen.

Donorplaatsen voor de botgreffe kunnen zijn: kinregio, monocorticaal craniaal bot, anterieure heupkam en de posterieure heupkam.

In de bovenkaak kan een “sinuslift” verricht worden, waarbij de mucosa van de sinus maxillaris onderaan vrijgeprepareerd wordt en de ontstane opening wordt opgevuld met bot. Dit is voor de laterale delen van de bovenkaak, meer vooraan worden er onlay greffes aangebracht. De klassieke behandeling bestaat erin om na de heling van deze botgreffen, (viertal maanden) implantaten aan te brengen die na de osteointegratiefase (6 maanden) kunnen gebruikt worden voor prothetisch herstel.
Maar er is een duidelijke evolutie in deze behandelingen. Momenteel wordt de bovenkaak opgebouwd met monocorticale craniale botgreffen die zowel in de bodem van sinus maxillaris als vestibulair in de bovenkaak gefixeerd worden. Er worden dan in dezelfde ingreep een soort schroeven aangebracht ter extra stabilisatie van de botgreffen en hierop worden voorlopige vaste tanden gefixeerd daags na de ingreep. Op deze manier kan zelfs een volledig atrofische kaak onmiddellijk voorzien worden van vaste tanden.

In de onderkaak kan een onlay greffe of een sandwichosteotomie verricht worden in het anterieure gedeelte. Achter het foramen mentale kan een lateralisatie van de nervus alveolaris inferior de oplossing zijn om voldoende lange implantaten te kunnen plaatsen.

Steeds frequenter worden ook solitaire implantaten geplaatst om 1 tand te vervangen. Ook hier wordt veel gebruik gemaakt van deze augmentatietechnieken, maar dan normaal gezien onder lokale verdoving.

De implantaatoppervlakten zijn in de loop der jaren verbeterd en wanneer er voldoende primaire stabiliteit bestaat bij het plaatsen van de implantaten kan er zelfs overgegaan worden tot onmiddellijke belasting van de implantaten. Er wordt dan gesproken van “immediate loading” waarbij de patiënt nog dezelfde dag zijn vaste brug in de mond kan hebben. Momenteel is het reeds zover dat er in dezelfde ingreep extracties verricht worden en implantaten aangebracht worden, waarna de tandarts-protheticus dezelfde dag een tijdelijke vaste brug aanbrengt, wat voor de patiënt een enorme comfortverbetering met zich meebrengt.

Een studie die net afgelopen is op de dienst bij 20 opeenvolgende patiënten met een immediate loading protocol in de bovenkaak toont een succesratio van meer dan 98%.
De behandeling bestaat erin om in de bovenkaak een volledige extractie te verrichten van de nog resterende tanden, onmiddellijk hierop volgend implantaten aan te brengen en dezelfde dag nog worden er vaste tanden (brugwerk) gefixeerd op de implantaten. Het gaat dan uiteraard om een voorlopige brug, die na 6 maanden kan vervangen worden door een definitieve brug.

Op deze manier kan je een edentate periode voor de patiënt vermijden.

 

De bovenstaande informatie is het advies van de artsen van de afdeling Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, AZ Sint Jan Brugge, België en niet noodzakelijk de mening van de specialiteit als geheel.

 • Contacten

 • AZ Sint-Jan Brugge
 • Ruddershove 10
 • 8000 Brugge
 • Tel.: 0032/50.45.22.60
 • Fax: 0032/50.45.22.79
 • E-mail:
 • maxfac@azsintjan.be
 •  

 • Praktijk Tilleghem
 • Torhoutse Steenweg 352
 • 8200 Sint-Michiels
 • Tel: 0032/50.40.75.00
 • Fax: 0032/50.40.75.07
 • E-mail:
 • info@praktijktilleghem.be
 •  

 •           ZorgSaam Oostburg
 •           Pastoor van Genklaan 6
 •           4501 AJ Oostburg
 •           Tel: 0031/1174.59.000
 •           Fax: 0031/1174.54.015
 •           E-mail:
 •           kaakchirurgie@zzv.nl
 •  

 •           ZorgSaam Terneuzen
 •           Wielingenlaan 2
 •           4535 PA Terneuzen
 •           Tel: 0031/1156.77.140
 •           Fax: 0031/1156.77.097
 •           E-mail:
 •           kaakchirurgie@zzv.nl
 •  

 •           Nr. I. Children Clinic
 •           Bókay János u. 53-54
 •           1083 Boedapest
 •           Tel: 0036/(1) 334-3743